AGRO TOURISM | कृषी पर्यटन : शेतकर्‍यांसाठी एक शाश्वत उतपन्नाची सुवर्णसंधी

agro tourism india

कृषी पर्यटन (Agro tourism)- सध्या खुप शेतकरी कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून भरपूर उत्पन्न कमवत आहेत. एकेकाळी शेती पर्यटन हे खुपच छोटे क्षेत्र होते जे आता वेगाने वाढत आहेत. सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात कृषी पर्यटनाला सर्व जगभरातुन प्रतिसाद भेटत आहे शिवाय पर्यटन मंत्रालय देखील या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन (government subsidy for agri tourism) देत आहे मागील 2-3 … Read more